Sofielunds Kollektivhus

Lägenhetskö

Huset ägs av MKB, men boföreningen ”Sofielunds Kollektivhus, kooperativ hyresrättsförening” blockhyr huset av MKB, och hyr ut lägenheterna. Lägenhetskön är helt fristående från MKBs internkö och från Boplats Syd. Eventuell kötid i Boplats Syd, eller boendetid i MKB-hus räknas inte. Se också sidan ”Om huset”, längst ner, om att jobba för att få fram fler kollektivhus i Malmö.

Det brukar ta lång tid innan ett lägenhet blir ledig och en har en chans att får ett kontrakt i Sofielunds Kollektivhus, men det är inte omöjligt. Var tredje ledigbliven lägenhet erbjuds direkt till den externa kön. I kön finns f.n. (2021) ca 100 personer. För att behålla kö-plats måste en betala kö-avgift om 50,-SEK årligen. Vid tilldelning av lägenhet till sökande i den externa lägenhetskön kontaktas den/de sökande med den längsta kötiden för en intervju.

Att ställa sig i kö

Vi välkomnar människor i alla åldrar och med olika bakgrunder.

Innan du ställer dig i kö ska du ha läst stadgarna för kollektivhuset och vara införstådd i vad det innebär att bo i kollektivhus.

Att ställa sig i lägenhetskön innebär inte att du blir medlem i kollektivhusföreningen och får inflytande över huset – detta blir du först när du som kontraktsinnehavare flyttar in.

  • Information om lägenheterna, om hyrorna, ekonomiska förutsättningar, och medlemsinsats
  • Planlösningar för lägenheterna och hela huset finns här.
  • Aktuella hyror finns här. Hyreskontrakten är förstahandskontrakt.

Ekonomiska förutsättningar

enligt stadgarna har föreningen rätt att få försäkring om att den som erbjuds en lägenhet har ekonomiska förutsättningar att klara hyran och övriga avgifter. Bedömningen ska utgå från ”normalbeloppet” (ca 4600 kr/månaden för ensamstående) + månadshyran. Varje situation bedöms för sig, speciellt i lägenhetskollektiven. Kreditupplysning kommer att begäras för alla som ska stå på hyreskontraktet.

En medlemsinsats på 5 000 kr betalas av alla kontraktsinnehavare. Dessa pengar (som kan betalas i mindre belopp under högst 10 månader) är avsedda att täcka eventuella hyresförluster och anskaffning av gemensamma ägodelar. De återbetalas vid avflyttning.

Även inne/med/samboende som vill delta i aktiviteterna i huset kan bli medlemmar, utan att de står på lägenhetskontraktet. Då krävs en medlemsinsats på 2 000 kr.

Hur lägenhetskön fungerar

Du anmäler dig i formuläret längst ner. Du köar inte enbart för en viss lägenhetsstorlek – en kan ju ändra önskemål under kötiden.

Du kan också ange i formuläret om du är intresserad av rum i lägenhetskollektiv. För lägenhetskollektiv gäller inte regeln om tid i kön – det är ju viktigt att alla i ett kollektiv kan trivas ihop, så därför bestämmer de kollektivboende efter samtal med de sökande vilka som ska erbjudas rummet.

Köavgiften ligger på 50 kr årligen. Kötiden börjar gälla från den dag boföreningen får in den första inbetalningen - en anmälan som inte följs av inbetalning av köavgiften gäller alltså inte.

Avgiften gäller för ett kalenderår. Den som inte förnyar sin köavgift senast den 31 december varje år trillar ur kön. Påminnelse om förnyelse av avgiften skickas ut i början av december.

Inbetalning

Köavgift, 50 kr/år, betalas till vårt kökonto i JAK-banken.

Gör så här: gör en överföring till konto nr 9670-0490954. Skriv ditt namn och de sex första siffrorna i ditt personnummer på överföringen.

Kallelse till visning och urval

Det är viktigt att du håller din e-postadress aktuell! När en lägenhet blir ledig skickas mail till alla i kön. Om ett rum i ett lägenhetskollektiv blir ledigt skickas mail till dem som anmält intresse för detta.

De som är intresserade av lägenheten eller rummet ifråga skickar då ett svarsmail för att anmäla sig.

De intresserade med längst kötid kallas till visning av lägenhet (gäller inte rum i lägenhetskollektiv, se ovan). I anknytning till visningen görs en kort intervju där vi också går igenom föreningens stadgar för att säkerställa att de sökande är införstådda med dem, och har de ekonomiska förutsättningarna som finns för att få hyra. Lägenheten erbjuds till den som efter visningen och intervjun uppfyller villkoren, vill ha lägenheten och har längst kötid.

Kötiden kan i enstaka fall frångås för att uppnå ökad mångfald bland de boende, men när det är aktuellt att göra urval på andra grunder kommer det framgå redan när lägenheten annonseras ut (se i stadgarna om när kötiden kan frångås!).

Om du har frågor, skriv till: soko.lagenheter@gmail.com

Anmälan lägenhetskö

För att anmälda dig måste du:

  1. Kolla igenom SOKOs stadgar: Öppna PDF
  2. Skicka ett mail der ALLA uppgifter nedan är angivna.
  3. Betala av köavgiften (50 SEK).

Oprett en ny mail till “soko.lagenheter@gmail.com” och kopier denna exakte text och insätt därnäst dina uppgifter.

Din anmälan till kön börjar sedan gälla från den dagen som din betalning av köavgiften kommer in till oss. Gör en överföring på 50 SEK till vårt konto i JAK-banken: 9670-0490954. I meddelandefältet skriver du de första 6 siffrorna i personnumret, sedan dina initialer. Det är viktigt att du inte skriver något annat, för då kan vi kan inte identifiera din betalning.