Sofielunds Kollektivhus

Start

Sofielunds Kollektivhus

Sofielunds Kollektivhus ligger i området Sofielund i Malmö, i det nybyggda kvarteret Trevnaden. Huset blev klart i december 2014.

Tanken med kollektivhus är att bryta den traditionella typen av lägenhetshus, och i stället få fram nya typer av hus som inbjuder till kontakt med grannarna, och till grannsamverkan av olika slag.

Förutom sin egen fullt utrustade lägenhet har de boende i Sofielunds kollektivhus tillgång till många gemensamma utrymmen som storkök och matsal för matlag, barnrum, TV-rum, musikrum, verkstäder, gästlägenhet, yogarum, bastu, innergård och en stor takterass!

De boende kan ordna och delta i sociala aktiviteter enligt vars och ens intressen. Grannkontakten ger också möjligheter att underlätta vardagslivet på olika sätt, t ex genom utbyte av tjänster.

En boförening (kooperativ hyresrättsförening) har bildats för att driva huset, och medlemmarna i boföreningen tar gemensamma beslut om husets drift och skötsel. Föreningsformen innebär att hyrorna sätts enligt föreningens självkostnadspris, och ger möjlighet att få lägre hyror genom medlemmarnas egna arbetsinsatser i huset. Föreningen blockhyr huset av ägaren, det kommunala bostadsbolaget MKB.

I stadgarna för boföreningen har vi nuvarande medlemmar i boföreningen skrivit ner hur vi vill förverkliga de möjligheter som denna unika boendeform innebär.

Tre huvudmålsättningar med boendet är att det ska underlätta ett ekologiskt och ekonomiskt hållbar vardagsliv, och att det ska vara ett hus för människor i alla åldrar och med olika bakgrunder att trivas i.

Är du intresserad av att ställa dig i kö för att hyra en lägenhet hos oss gå in på sidan Lägenhetskö.

Så även om det finns chanser att genom kön få en en lägenhet i Sofielunds kollektivhus är de tyvärr ganska små, åtminstone för dem som har kort kötid. Vi uppmanar därför alla som är intresserade av att bo i kollektivhus i Malmö att aktivera sig sig i KiM, föreningen Kollektivhus i Malmö.

Genom KiM byggdes Sofielunds kollektivhus, och föreningen fortsätter nu att verka för att få fram fler kollektivhus i stan, genom nybygge, eller ombyggnad.

A view of SOKO with a cat in it